Detail Order #4393

ORDER ID #4393
Waktu 02 Aug 2020 19:00
Nama Pembeli Danny Andrianto
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 40K
Nomor Transaksi 20080212xxxx
Harga Rp. 42.210
Harga Paypal $3.50
Nomor Hp/Telepon 08122512xxxx
Status SUCCESS
SN DANADNID081225121233-1000292170
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0