Detail Order #4391

ORDER ID #4391
Waktu 02 Aug 2020 17:14
Nama Pembeli VITRI YULIANA
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 75K
Nomor Transaksi 20080211xxxx
Harga Rp. 75.750
Harga Paypal $6.29
Nomor Hp/Telepon 08967350xxxx
Status SUCCESS
SN E82H19210016
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0