Detail Order #4386

ORDER ID #4386
Waktu 02 Aug 2020 14:35
Nama Pembeli Nazar Udin
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 25K
Nomor Transaksi 20080211xxxx
Harga Rp. 26.710
Harga Paypal $2.22
Nomor Hp/Telepon 08228140xxxx
Status SUCCESS
SN DANADNID082281404881-1000288977
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0