Detail Order #4385

ORDER ID #4385
Waktu 02 Aug 2020 14:18
Nama Pembeli Hendri Susanto
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TELKOMSEL 30K
Nomor Transaksi 20080211xxxx
Harga Rp. 31.640
Harga Paypal $2.63
Nomor Hp/Telepon 08526179xxxx
Status SUCCESS
SN 02040000000917553370
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0