Detail Order #4384

ORDER ID #4384
Waktu 01 Aug 2020 16:10
Nama Pembeli Agil Firmansyah
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI AON 3GB
Nomor Transaksi 20080111xxxx
Harga Rp. 27.240
Harga Paypal $2.26
Nomor Hp/Telepon 089538021xxxx
Status SUCCESS
SN 200801041254024996
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0