Detail Order #4383

ORDER ID #4383
Waktu 01 Aug 2020 15:58
Nama Pembeli Deni Mauludin
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 25K
Nomor Transaksi 20080111xxxx
Harga Rp. 26.339
Harga Paypal $2.19
Nomor Hp/Telepon 08389487xxxx
Status SUCCESS
SN 20080236242859
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0