Detail Order #4377

ORDER ID #4377
Waktu 01 Aug 2020 14:27
Nama Pembeli Kurone Art
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 25K
Nomor Transaksi 20080111xxxx
Harga Rp. 26.710
Harga Paypal $2.22
Nomor Hp/Telepon 08199929xxxx
Status SUCCESS
SN DANADNID081999299162-1000280851
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0