Detail Order #4347

ORDER ID #4347
Waktu 27 Jul 2020 22:33
Nama Pembeli Aditya Fahrezy
Status Paypal VERIFIED
Produk SALDO OVO 50K
Nomor Transaksi 20072713xxxx
Harga Rp. 53.095
Harga Paypal $4.41
Nomor Hp/Telepon 08229977xxxx
Status SUCCESS
SN 20200727223550223549/OVO ADXXXA FAXXXXY
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0