Detail Order #4326

ORDER ID #4326
Waktu 26 Jul 2020 12:16
Nama Pembeli Deni Prasetyo
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 25K
Nomor Transaksi 20072611xxxx
Harga Rp. 26.085
Harga Paypal $2.18
Nomor Hp/Telepon 089535868xxxx
Status SUCCESS
SN R200726.1219.2100be
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0