Detail Order #4318

ORDER ID #4318
Waktu 25 Jul 2020 21:44
Nama Pembeli Jeon Heinrich
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SHOPEEPAY 30K
Nomor Transaksi 20072513xxxx
Harga Rp. 32.345
Harga Paypal $2.71
Nomor Hp/Telepon 08571084xxxx
Status SUCCESS
SN 25807886
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0