Detail Order #4313

ORDER ID #4313
Waktu 24 Jul 2020 10:02
Nama Pembeli M Iderius
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 40K
Nomor Transaksi 2007241xxxx
Harga Rp. 42.595
Harga Paypal $3.55
Nomor Hp/Telepon 08152094xxxx
Status SUCCESS
SN 20200724100514100514/OVO MIXXXXXXI
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0