Detail Order #4260

ORDER ID #4260
Waktu 14 Jun 2020 15:31
Nama Pembeli Surya Akbar
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI AON 6GB
Nomor Transaksi 20061411xxxx
Harga Rp. 36.725
Harga Paypal $3.06
Nomor Hp/Telepon 08950349xxxx
Status SUCCESS
SN 200614033712014299
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0