Detail Order #4258

ORDER ID #4258
Waktu 14 Jun 2020 12:10
Nama Pembeli Olis Olis
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 30K
Nomor Transaksi 20061411xxxx
Harga Rp. 32.595
Harga Paypal $2.72
Nomor Hp/Telepon 08312147xxxx
Status SUCCESS
SN 075214062098682284083121472560OLIS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0