Detail Order #4250

ORDER ID #4250
Waktu 14 Jun 2020 04:42
Nama Pembeli Rico Arysando
Status Paypal UNVERIFIED
Produk INDOSAT 30K
Nomor Transaksi 2006141xxxx
Harga Rp. 31.815
Harga Paypal $2.65
Nomor Hp/Telepon 08574719xxxx
Status SUCCESS
SN 1991100012034167241
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0