Detail Order #4223

ORDER ID #4223
Waktu 07 Jun 2020 11:32
Nama Pembeli Suwarno Putra
Status Paypal UNVERIFIED
Produk XL 30K
Nomor Transaksi 20060711xxxx
Harga Rp. 31.885
Harga Paypal $2.67
Nomor Hp/Telepon 08191711xxxx
Status SUCCESS
SN 99970607071111
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0