Detail Order #4191

ORDER ID #4191
Waktu 06 Jun 2020 02:30
Nama Pembeli Olis Olis
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO GOJEK 20K
Nomor Transaksi 2006061xxxx
Harga Rp. 22.580
Harga Paypal $1.88
Nomor Hp/Telepon 08312147xxxx
Status SUCCESS
SN 200606GM11888511/GOPAY GP-083121472560
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0