Detail Order #4129

ORDER ID #4129
Waktu 02 Jun 2020 14:48
Nama Pembeli VANDANIA AYUNANI
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 25K
Nomor Transaksi 20060211xxxx
Harga Rp. 26.335
Harga Paypal $2.19
Nomor Hp/Telepon 08383103xxxx
Status SUCCESS
SN 20060174356982
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0