Detail Order #4123

ORDER ID #4123
Waktu 02 Jun 2020 07:18
Nama Pembeli Sopian .
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 10K
Nomor Transaksi 2006021xxxx
Harga Rp. 11.899
Harga Paypal $0.99
Nomor Hp/Telepon 08380664xxxx
Status SUCCESS
SN 20060173851171
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0