Detail Order #4117

ORDER ID #4117
Waktu 13 Apr 2020 19:10
Nama Pembeli Origameku Network
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 20041312xxxx
Harga Rp. 6.404
Harga Paypal $0.56
Nomor Hp/Telepon 089532468xxxx
Status SUCCESS
SN 1249673969721368576
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0