Detail Order #4115

ORDER ID #4115
Waktu 13 Apr 2020 18:51
Nama Pembeli Indra Sobirin
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 20K
Nomor Transaksi 20041312xxxx
Harga Rp. 22.145
Harga Paypal $1.93
Nomor Hp/Telepon 08191270xxxx
Status SUCCESS
SN 20200413190105190104/DIDIN
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0