Detail Order #4114

ORDER ID #4114
Waktu 13 Apr 2020 18:42
Nama Pembeli Yuni Yuni
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 20K
Nomor Transaksi 20041312xxxx
Harga Rp. 22.145
Harga Paypal $1.93
Nomor Hp/Telepon 08387893xxxx
Status SUCCESS
SN 20200413184742184741/WAHYUNI
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0