Detail Order #4113

ORDER ID #4113
Waktu 13 Apr 2020 18:36
Nama Pembeli Adjli Ananda
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 1K
Nomor Transaksi 20041312xxxx
Harga Rp. 2.111
Harga Paypal $0.18
Nomor Hp/Telepon 08961718xxxx
Status SUCCESS
SN R200413.1838.22022e
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0