Detail Order #4112

ORDER ID #4112
Waktu 13 Apr 2020 18:34
Nama Pembeli Fito Yanuari
Status Paypal UNVERIFIED
Produk YELLOW 1GB 1hr
Nomor Transaksi 20041312xxxx
Harga Rp. 4.530
Harga Paypal $0.40
Nomor Hp/Telepon 0856985xxxx
Status SUCCESS
SN 01929100011509231061
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0