Detail Order #4089

ORDER ID #4089
Waktu 04 Apr 2020 15:01
Nama Pembeli FAJAR SEPTIAN SUSILO
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 5K
Nomor Transaksi 20040411xxxx
Harga Rp. 6.895
Harga Paypal $0.60
Nomor Hp/Telepon 08311275xxxx
Status SUCCESS
SN 20040109040042
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0