Detail Order #4055

ORDER ID #4055
Waktu 02 Apr 2020 16:26
Nama Pembeli Mhmmd Subbag
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 2K
Nomor Transaksi 20040211xxxx
Harga Rp. 3.078
Harga Paypal $0.27
Nomor Hp/Telepon 08965790xxxx
Status SUCCESS
SN R200402.1634.2200e9
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0