Detail Order #4045

ORDER ID #4045
Waktu 02 Apr 2020 13:35
Nama Pembeli Surya Wahyu
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 1K
Nomor Transaksi 20040211xxxx
Harga Rp. 2.111
Harga Paypal $0.18
Nomor Hp/Telepon 0898330xxxx
Status SUCCESS
SN 200402133622014f
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0