Detail Order #4035

ORDER ID #4035
Waktu 01 Apr 2020 22:51
Nama Pembeli Nita Oktavia
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 30K
Nomor Transaksi 20040113xxxx
Harga Rp. 32.045
Harga Paypal $2.80
Nomor Hp/Telepon 08316511xxxx
Status SUCCESS
SN 99980401257088
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0