Detail Order #4034

ORDER ID #4034
Waktu 01 Apr 2020 22:43
Nama Pembeli Nita Oktavia
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TELKOMSEL 50K
Nomor Transaksi 20040113xxxx
Harga Rp. 51.725
Harga Paypal $4.51
Nomor Hp/Telepon 08214977xxxx
Status SUCCESS
SN 0040122462301091651
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0