Detail Order #4030

ORDER ID #4030
Waktu 01 Apr 2020 21:38
Nama Pembeli Kristina Novita
Status Paypal UNVERIFIED
Produk INDOSAT 25K
Nomor Transaksi 20040112xxxx
Harga Rp. 26.625
Harga Paypal $2.04
Nomor Hp/Telepon 08576234xxxx
Status SUCCESS
SN 01917100011413206791
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0