Detail Order #4024

ORDER ID #4024
Waktu 01 Apr 2020 15:44
Nama Pembeli Aris Hariwibowo
Status Paypal VERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 20040111xxxx
Harga Rp. 6.400
Harga Paypal $0.64
Nomor Hp/Telepon 08962907xxxx
Status SUCCESS
SN 1245271224855781376
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0