Detail Order #4023

ORDER ID #4023
Waktu 01 Apr 2020 15:39
Nama Pembeli Aris Hariwibowo
Status Paypal VERIFIED
Produk TRI 2K
Nomor Transaksi 20040111xxxx
Harga Rp. 3.078
Harga Paypal $0.31
Nomor Hp/Telepon 08962907xxxx
Status SUCCESS
SN R200401.1541.210175
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0