Detail Order #4009

ORDER ID #4009
Waktu 01 Apr 2020 11:21
Nama Pembeli Rida Areta
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 3K
Nomor Transaksi 20040111xxxx
Harga Rp. 4.070
Harga Paypal $0.40
Nomor Hp/Telepon 089537502xxxx
Status SUCCESS
SN R200401.1124.21008f
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0