Detail Order #4001

ORDER ID #4001
Waktu 30 Mar 2020 19:41
Nama Pembeli Bagas Dwi Prakasa
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 1K
Nomor Transaksi 20033012xxxx
Harga Rp. 2.111
Harga Paypal $0.21
Nomor Hp/Telepon 08952600xxxx
Status SUCCESS
SN R200330.1948.220045
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0