Detail Order #4000

ORDER ID #4000
Waktu 30 Mar 2020 19:38
Nama Pembeli Bagas Dwi Prakasa
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 2K
Nomor Transaksi 20033012xxxx
Harga Rp. 3.078
Harga Paypal $0.31
Nomor Hp/Telepon 08952600xxxx
Status SUCCESS
SN R200330.1940.22017b
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0