Detail Order #3977

ORDER ID #3977
Waktu 29 Mar 2020 19:50
Nama Pembeli ANGGI NIN SAPUTRA
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 10K
Nomor Transaksi 20032912xxxx
Harga Rp. 11.375
Harga Paypal $1.13
Nomor Hp/Telepon 08968753xxxx
Status SUCCESS
SN 1244246872714600448
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0