Detail Order #3965

ORDER ID #3965
Waktu 27 Mar 2020 15:45
Nama Pembeli Rizal Rizal
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 100K
Nomor Transaksi 20032711xxxx
Harga Rp. 103.970
Harga Paypal $10.33
Nomor Hp/Telepon 08964247xxxx
Status SUCCESS
SN RIZAL/20200327154728154727
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0