Detail Order #3926

ORDER ID #3926
Waktu 24 Mar 2020 00:52
Nama Pembeli Akhmad Dendeng
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 10K
Nomor Transaksi 2003241xxxx
Harga Rp. 11.384
Harga Paypal $1.13
Nomor Hp/Telepon 089532119xxxx
Status SUCCESS
SN R200324.0054.200020
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0