Detail Order #3925

ORDER ID #3925
Waktu 24 Mar 2020 00:42
Nama Pembeli Akhmad Dendeng
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 75K
Nomor Transaksi 2003241xxxx
Harga Rp. 76.550
Harga Paypal $7.61
Nomor Hp/Telepon 089532119xxxx
Status SUCCESS
SN E3O048200030
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0