Detail Order #3884

ORDER ID #3884
Waktu 22 Mar 2020 05:16
Nama Pembeli Patricia Delima
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 60K
Nomor Transaksi 2003221xxxx
Harga Rp. 63.970
Harga Paypal $6.36
Nomor Hp/Telepon 08222529xxxx
Status SUCCESS
SN EVILINA/20200322051747051747
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0