Detail Order #3883

ORDER ID #3883
Waktu 22 Mar 2020 05:07
Nama Pembeli Patricia Delina
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 50K
Nomor Transaksi 2003221xxxx
Harga Rp. 52.870
Harga Paypal $5.26
Nomor Hp/Telepon 0812934xxxx
Status SUCCESS
SN NURHAYATI/20200322050901050900
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0