Detail Order #3873

ORDER ID #3873
Waktu 21 Mar 2020 20:14
Nama Pembeli Yunus Fauzi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk YELLOW 1GB 1hr
Nomor Transaksi 20032112xxxx
Harga Rp. 4.530
Harga Paypal $0.45
Nomor Hp/Telepon 08571592xxxx
Status SUCCESS
SN 01906100011319588071
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0