Detail Order #3869

ORDER ID #3869
Waktu 21 Mar 2020 16:13
Nama Pembeli Sunarto .
Status Paypal VERIFIED
Produk TRI 4K
Nomor Transaksi 20032111xxxx
Harga Rp. 5.457
Harga Paypal $0.54
Nomor Hp/Telepon 08963611xxxx
Status SUCCESS
SN R200321.1616.200060
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0