Detail Order #3860

ORDER ID #3860
Waktu 21 Mar 2020 02:20
Nama Pembeli Boi Haki
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TELKOMSEL 25K
Nomor Transaksi 2003211xxxx
Harga Rp. 26.400
Harga Paypal $2.62
Nomor Hp/Telepon 08217775xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0