Detail Order #3831

ORDER ID #3831
Waktu 19 Mar 2020 16:50
Nama Pembeli Sara Lia
Status Paypal VERIFIED
Produk TELKOMSEL 1K
Nomor Transaksi 20031911xxxx
Harga Rp. 2.215
Harga Paypal $0.22
Nomor Hp/Telepon 08235317xxxx
Status SUCCESS
SN 0031916525481181000
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0