Detail Order #3806

ORDER ID #3806
Waktu 18 Mar 2020 18:34
Nama Pembeli Egar Putra
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 25K
Nomor Transaksi 20031812xxxx
Harga Rp. 26.345
Harga Paypal $2.62
Nomor Hp/Telepon 08380765xxxx
Status SUCCESS
SN 20030089381228
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0