Detail Order #3759

ORDER ID #3759
Waktu 14 Mar 2020 23:13
Nama Pembeli Sara Lia
Status Paypal VERIFIED
Produk TELKOMSEL 1K
Nomor Transaksi 20031412xxxx
Harga Rp. 2.375
Harga Paypal $0.24
Nomor Hp/Telepon 08225226xxxx
Status SUCCESS
SN 0031423191621295150
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0