Detail Order #3754

ORDER ID #3754
Waktu 14 Mar 2020 17:50
Nama Pembeli Rifky Faisal
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 20K
Nomor Transaksi 20031412xxxx
Harga Rp. 21.215
Harga Paypal $2.11
Nomor Hp/Telepon 0898850xxxx
Status SUCCESS
SN R200314.1800.210052
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0