Detail Order #3751

ORDER ID #3751
Waktu 14 Mar 2020 17:29
Nama Pembeli Dyas Ardian Fauzi
Status Paypal VERIFIED
Produk SALDO OVO 100K
Nomor Transaksi 20031411xxxx
Harga Rp. 103.995
Harga Paypal $10.34
Nomor Hp/Telepon 08515543xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0