Detail Order #3692

ORDER ID #3692
Waktu 12 Mar 2020 16:07
Nama Pembeli Sulthan Adib
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 3K
Nomor Transaksi 20031211xxxx
Harga Rp. 4.070
Harga Paypal $0.40
Nomor Hp/Telepon 089532138xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0