Detail Order #3686

ORDER ID #3686
Waktu 12 Mar 2020 12:24
Nama Pembeli Juardy Salm
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 200K
Nomor Transaksi 20031211xxxx
Harga Rp. 204.925
Harga Paypal $20.37
Nomor Hp/Telepon 08134470xxxx
Status SUCCESS
SN DNID 08134470934-03121233384860018
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0